“Радиашн Сервис Монголиа” ХХК нь дэлхийд тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдээс албан ёсны эрхтэйгээр цацрагийн хяналтын тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж, борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг эрхлэн явуулж, байгаль орчны цацрагийн судалгаа болон цацрагийн чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компани юм

Лабораторийн хэмжилт

Агаарын чанар

Радон, цацрагийн тунгийн чадал, гадаргуйн бохирдол

Хөрсний судалгаа

Радоны эманац, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Ундны ус

Радон, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Худгийн ус

Радон, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Гадаргуйн ус

Радон, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Цацрагийн хэмжилт

Тунгийн чадал, изотоп тодорхойлох

Барилгын материал

Радоны эманац, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Хоол хүнс

Тунгийн чадал, цацраг идэвхт элементийн агуулга

Ашигт малтмал

Тунгийн чадал, цацраг идэвхт элементийн агуулга

СУДАЛГАА, ЗӨВӨЛГӨӨ

Орон сууц, байшин, офис, ажлын байранд агаар дахь радоны агуулгыг тодорхойлох, зөвлөмж өгөх

Цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглах хадгалах, импортлох, экспотлох, тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авахад зөвөлгөө өгөх

Барилга байгууламж барих, уул уурхайн үйл ажиллагаа эхлүүлэхээс өмнөх, явцын, хаалтын дараах байгаль орчны цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа

Үнийн санал авах

багаж, тоног төхөөрөмж

Бид ХБНГУ-ын SARAD GmbH үйлдвэрийн Монгол Улс дахь албан ёсны борлуулагч

багаж сонгох

Цацрагийн багаж төхөөрөмжийг тохируулгад хамруулж гэрчилгээ олгоно

Захиалга өгөх

Таны шаардлага хэрэгцээнд тохирох цацрагиййн үүсгүүр, багаж төхөөрөмж нийлүүлнэ

Захиалга өгөх

Мэдээ мэдээлэл