Category Archives: Нийтлэл

Ураны уурхай дахь цацрагийн аюулгүй байдал

All of us receive a small amount of radiation all the time from natural sources such as cosmic radiation, rocks, soil and air. Uranium mining does not increase this discernibly for members of the public, for people living near the mines, or for others outside the industry. For people involved in mining there is potential[…]

Радон гэж юу вэ?

Байгалийн цацраг идэвхт элемент болох ураны задралын бүлд радигаас үүсэх Радон (222Rn) нь аливаа үнэр, өнгөгүй бөгөөд цацраг идэвхт хий юм. Цацрагийн хамгаалалтын олон улсын комиссын тайлангаас үзэхэд радон хий нь тамхи татдаггүй хүмүүсийн хувьд уушгины хорт хавдар үүсгэгч 1, татдаг хүмүүсийн хувьд тамхины дараагаар 2 дахь гол шалтгаан болж байна (ICRP publication 126, 2014).[…]