Цацрагийн үүсгүүр импортлох, экспортлох тусгай зөвшөөрөл

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл