RADON SCOUT

Ажлын байр, гүний уурхай, амьны орон сууц болон байшин дахь радоны агууламжийг урт хугацаанд хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 10.000.000 Бк/м³
• Хэмжих аргачлал: Хагас дамижуулагч детектор
• Ашиглахад хялбар
• Нэг цэнэгээр 4 хүртэл сар ажиллана
• 672 өгөгдлийг хадгална
• Хэмжилт хоорондын хугацааг тохируулна (1-3 цаг) 
• Орчны дулаан болон харьцангүй чийгшлийг давхар хэмжинэ
• Доргилтын мэдрэгчтэй

RADON SCOUT PLUS

Ажлын байр, гүний уурхай, амьны орон сууц болон байшин дахь радоны агууламжийг урт хугацаанд хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 10.000.000 Бк/м³
• Хэмжих аргачлал: Хагас дамижуулагч детектор
• Ашиглахад хялбар, LCD дэлгэц
• Нэг цэнэгээр 4 хүртэл сар ажиллана, цахилгааны эх үүсвэрт залгаад ашиглах боломжтой
• 16363 өгөгдлийг хадгална
• Хэмжилт хоорондын хугацааг хүссэнээрээ тохируулна 
• Орчны дулаан, агаарын даралт болон харьцангүй чийгшлийг давхар хэмжинэ
• Доргилтын мэдрэгчтэй

THORON SCOUT

Ажлын байр, гүний уурхай дахь радон, тороны агууламжийг урт хугацааны туршид хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 10.000.000 Бк/м³
• Хэмжих аргачлал: Хагас дамижуулагч детектор, альфа спектроскопи
• Ашиглахад хялбар, гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• Нэг цэнэгээр 4 хүртэл сар ажиллана, цахилгааны эх үүсвэрт залгаад ашиглах боломжтой
• 2047 өгөгдлийг хадгална
• Хэмжилт хоорондын хугацааг хүссэнээрээ тохируулна 
• Орчны дулаан, агаарын даралт болон харьцангүй чийгшлийг давхар хэмжинэ
• Доргилтын мэдрэгчтэй

RADON SCOUT HOME

Амьны орон сууц болон ажлын байр дахь радоны агууламжийг урт хугацаанд хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Орчны дулаан болон харьцангүй чийгшлийг давхар хэмжинэ
• Сайн чанарын хийцтэй

RADON SCOUT HOME-P

Амьны орон сууц болон ажлын байр дахь радоны агууламжийг урт хугацаанд хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Орчны дулаан, харьцангүй чийгшил болон агаарын даралтыг давхар хэмжинэ
• Сайн чанарын хийцтэй

RADON SCOUT HOME-CO2

Амьны орон сууц болон ажлын байр дахь радоны болон угаахын хийн агууламжийг урт хугацаанд хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Орчны дулаан болон харьцангүй чийгшил давхар хэмжинэ
 • Угаарын хийн мэдрэгч
 • Сайн чанарын хийцтэй

POCAMON

Агаар дахь урт настай цацраг идэвхт тоосонцорууд болон радоны задралын бүтээгдэхүүнүүдийг хэмжих зориулалттай хувийн багаж

• Хэмжих аргачлал: урт настай альфа болон бета цацраг идэвхтэй тоосонцрыг мембранан шүүлтүүр дээр соруулж суулгах, хагас дамжуулагч детектор, альфа спектроскопи болон бета тоолуур
• Хэрэглэхэд хялбар, гэрэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• Мэдрэх хугацаа богино: 60 секунд
• Батарей түргэн цэнэглэх
• 1 сая гаруй өгөгдлийг хадгална
• Гэрэл болон дуут дохио өгнө
• Сайн чанарын хийцтэй

RTM 1688-2

Агаар, ус болон хөрсний агаар дахь радон, тороны агууламжийг хэмжих зориулалттай

• Хэмжилтийн муж: 0 – 10.000.000 Бк/м³
• Хэмжих аргачлал: Хагас дамижуулагч детектор, альфа спектроскопи
• Ашиглахад хялбар, LCD дэлгэц
• Батарей эсвэл цахилгааны эх үүсвэрт залгаад ашиглах боломжтой
• 2047 өгөгдлийг хадгална
• Хэмжилт хоорондын хугацааг хүссэнээрээ тохируулна 
• Орчны дулаан, агаарын даралт болон харьцангүй чийгшлийг давхар хэмжинэ
• Доргилтын мэдрэгчтэй

NUCSCOUT

Орчны гамма цацрагийн тунгын чадал хэмжих, цацраг идэвхт үүсгүүрийг таньж тодорхойлох зориулалттай зөөврийн багаж

• Гамма энергийн муж: 25кэВ – 3МэВ
• Хэмжих аргачлал: 2″x2″ харьцаатай NaI(Tl) сцинтиляцийн кристалл
• Спектр: 512 канал
• Тэжээлийн блок: NiMH батарей, 8-с багагүй цаг ажиллана
• 780,000 өгөгдлийг хадгална
• Хэмжээ: 270х195х210мм, 2,5кг
• Өөр дээрээ GPS системтэй

RADON SCOUT PROFESSIONAL

Радоны агууламжийг хэмжих шуурхай болон хялбар арга

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Өндөр нарийвчлал – 2,5cpm/1кБк/м³
• Доргилт, дулааны болон чийгшлийн хэлбэлзэлд тэсвэртэй
• Гэлэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• Орчны дулаан болон харьцангүй чийгшил давхар хэмжинэ
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Сайн чанарын хийцтэй

RADON SCOUT PROFESSIONAL – P

Радоны агууламжийг хэмжих шуурхай болон хялбар арга

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Өндөр нарийвчлал – 2,5cpm/1кБк/м³
• Доргилт, дулааны болон чийгшлийн хэлбэлзэлд тэсвэртэй
• Гэлэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• Орчны дулаан, харьцангүй чийгшил болон агаарын даралт давхар хэмжинэ
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Сайн чанарын хийцтэй

RADON SCOUT PROFESSIONAL – CO2

Радоны агууламжийг хэмжих шуурхай болон хялбар арга

• Хэмжилтийн муж: 0 – 1.000.000 Бк/м³
• Өндөр нарийвчлал – 2,5cpm/1кБк/м³
• Доргилт, дулааны болон чийгшлийн хэлбэлзэлд тэсвэртэй
• Гэлэлтүүлэгтэй LCD дэлгэц
• Орчны дулаан, харьцангүй чийгшил болон угаарын хий давхар хэмжинэ
• USB оролттой, өгөгдлийг компьютерт шилжүүлэх боломжтой
• Сайн чанарын хийцтэй