Tag Archives: ажлын байр

Радон гэж юу вэ?

Байгалийн цацраг идэвхт элемент болох ураны задралын бүлд радигаас үүсэх Радон (222Rn) нь аливаа үнэр, өнгөгүй бөгөөд цацраг идэвхт хий юм. Цацрагийн хамгаалалтын олон улсын комиссын тайлангаас үзэхэд радон хий нь тамхи татдаггүй хүмүүсийн хувьд уушгины хорт хавдар үүсгэгч 1, татдаг хүмүүсийн хувьд тамхины дараагаар 2 дахь гол шалтгаан болж байна (ICRP publication 126, 2014).[…]